Thông tin chung
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC
Tên giao dịch: CONSTRUCTION MACHINERY AND WATER ELECTRIC
MACHINE INSTALLING JOINT STOCK COMPANY.
Tên viết tắt: COMAEL
Địa chỉ trụ sở: SỐ 84, PHỐ PHÚ VIÊN , PHƯỜNG BỒ ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 38271453 – (024) 38723462 – (024) 38732473
Fax: (024) 38731364
Email: admin@comael.com.vn
Số Đăng ký kinh doanh: 0103020922
Người đại diện theo pháp luật: TỔNG GIÁM ĐỐC: NGUYỄN ĐỨC THỌ
Tài khoản ngân hàng: 0531100033009

Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Long Biên Hà Nội.

Mã số thuế: 0100106578