Các đơn vị thành viên Công ty COMAEL
1. Chi nhánh Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước (COMAEL.1):

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Quang, thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Giám đốc: Ông Vũ Văn Hải.

2. Xí nghiệp Cơ khí xây dựng Gia Lâm:

Địa chỉ: 71 đường Cổ Bi – Xã Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội.

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Kiên.

3. Xí nghiệp Xây lắp và kết cấu thép:

Địa chỉ: 71 đường Cổ Bi – Xã Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội.

Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Tráng.

4. Xí nghiệp Chế tạo thiết bị cơ khí và môi trường:

Địa chỉ: 71 đường Cổ Bi – Xã Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội.

Giám đốc: Ông Trần Văn Tùng.

5. Xí nghiệp Cơ khí và lắp máy:

Địa chỉ: 71 đường Cổ Bi – Xã Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội.

Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thuấn.

6. Xí nghiệp Đúc:

Địa chỉ: 86 phố Phú Viên – Bồ Đề – Long Biên – Hà Nội.

Giám đốc: Bà Phan Minh Châu.