Sơ đồ tổ chức

Các đơn vị thành viên Công ty COMAEL

1. Xí nghiệp Xây lắp và kết cấu thép: Địa chỉ: 71 đường Cổ Bi – Xã Cổ Bi – Gia Lâm – Hà Nội. Giám đốc: Ông Nguyễn Đình Tráng. 2. Xí nghiệp Cơ khí xây dựng Gia Lâm: Địa chỉ: 71 đường Cổ Bi – Xã Cổ Bi – Gia Lâm – Hà…

Xem tiếp
Call Now Button