GIỚI THIỆU

Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước (COMAEL) là một Công ty Cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) theo quyết định số 2441/QĐ-BXD ngày 30/12/2005 và số 1156/QĐ-BXD ngày 10/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tiền thân của Công ty là Nhà máy Cơ khí xây dựng Gia Lâm được thành lập từ 01/08/1955, sau đó được thành lập lại theo quyết định số 164A/BXD-TCLĐ ngày 5/5/1993 và đổi tên thành Công ty Cơ khí, xây dựng và lắp máy điện nước theo quyết định số 167/QĐ-BXD ngày 17/03/1998 cho đến khi trở thành Công ty cổ phần.

Call Now Button