Hội nghị giao ban 6 tháng đấu năm của Tổng công ty Cơ khí xây dựng

Ngày 17 tháng 7 năm 2009, Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã được khai mạc tại Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành. Tham dự Hội nghị, doàn đại biểu Công ty Comael gồm 6 đồng chí: Nguyễn Trọng Toàn – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Vũ Duy Nghiêm – Trưởng phòng TC-HC, Phạm Ngọc Sơn Trưởng phòng KT-KH-KT, Phan Thị Huệ – Kế toán trưởng, Nguyễn Hồng Anh – Chủ tịch Công đoàn và Nguyễn Thế Hùng – Bí thư Đoàn thanh niên.

Hội nghị cũng đã tiến hành tổ chức ký hợp đồng giữa Tổng công ty Cơ khí xây dựng với Người đại diện quản lý vốn tại các công ty cổ phần của Tổng công ty Coma.

Đại diện cho những người quản lý vốn tại Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước, đồng chí Nguyễn Trọng Toàn đã tham gia lễ ký kết.

Đoàn đại biểu và cán bộ BQLDA Công ty Comael trên công trường Nhà máy xi măng Đồng Bành