Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 33 (2010 – 2015)

Ngày 15/06/2010, Đảng bộ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã tổ chức ĐH lần thứ 33 nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đã tiến hành thảo luận Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công ty cũng như Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2005 – 2010.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ công ty khóa 33 nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng khóa III.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước khóa 33 nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm 6 đồng chí:

1. Đồng chí Ngô Thế Viên – Bí thư Đảng ủy Công ty.

2. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn – Phó bí thư Đảng ủy Công ty.

3. Đồng chí Phạm Bá Đỏ – Ủy viên, Chủ nhiệm UBKT.

4. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Ủy viên.

5. Đồng chí Phan Thị Huệ – Ủy viên.

6. Đồng chí Vũ Văn Hải – Ủy viên.

Một số hình ảnh của Đại hội: