Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 34

Trong hai ngày 28&29/5/2015, Đảng bộ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã tổ chức ĐH lần thứ 34 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội đã tiến hành thảo luận Báo cáo chính trị của Đảng bộ Công ty cũng như Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ công ty khóa 34 nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí xây dựng khóa IV.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước khóa 34 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy Công ty.

2. Đồng chí Phạm Bá Đỏ – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT.

3. Đồng chí Vũ Đức Nghị – Ủy viên, .

4. Đồng chí Vũ Văn Hải – Ủy viên.

5. Đồng chí Phan Thị Huệ – Ủy viên.

6. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Ủy viên.

7. Đồng chí Nguyễn Đức Quang – Ủy viên.

Một số hình ảnh của Đại hội: