Đại hội đại biểu công đoàn Công ty lần thứ 34 nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ngày 14/03/2014, Công đoàn Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước đã tổ chức ĐH lần thứ 34 nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đã tiến hành thảo luận Báo cáo của BCH Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước trình bày Phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2011 – 2013 cũng như Mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn và phong trào CNVLĐ nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đội hội cũng thảo luận Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn Công ty khóa 33 nhiệm kỳ 2011 – 2013 và nghe Báo cáo kết quả đại hội các Công đoàn bộ phận và các ý kiến đóng góp từ các đại hội công đoàn bộ phận.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu BCH Công đoàn công ty khóa 34 nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước khóa 34 nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 7 đồng chí:

1. Đồng chí Vũ Văn Hải – Chủ tịch Công đoàn Công ty.

2. Đồng chí Cao Thị Kim Vân – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng ban nữ công.

3. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Ủy viên, Chủ nhiệm UBKT.

4. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn – Phó bí thư Đảng ủy Công ty.

5. Đồng chí Phan Thị Huệ – Ủy viên.

6. Đồng chí Nguyễn Đình Tráng – Ủy viên.

7. Đồng chí Bùi Văn Hoàn – Ủy viên.

Một số hình ảnh của Đại hội: