Chế tạo thiết bị cho Nhà máy xử lý rác thải Kiêu kỵ – Gia Lâm – Hà Nội