Chế tạo đường ống áp lực Nhà máy thủy điện Hương Sơn