Thi công hệ thống điện Nhà máy TOYODA tại Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng