Lắp dựng cột an ten viễn thông GBT cho dự án của Vietnamobile