Chế tạo thiết bị cơ khí thủy công cho Nhà máy thủy điện Nậm Cắn