Chế tạo cột an ten dây co cho Tổng công ty Viễn thông Quân đội