(GMT + 7)

Thông tin chung về Công ty COMAEL

Ngày đăng: 2014-02-14 14:09:15


Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC

Tên giao dịch: CONSTRUCTION MACHINERY AND WATER ELECTRIC
MACHINE INSTALLING JOINT STOCK COMPANY.

Tên viết tắt:

COMAEL
Địa chỉ trụ sở: SỐ 84, PHỐ PHÚ VIÊN , PHƯỜNG BỒ ĐỀ, QUẬN LONG BIÊN, TP HÀ NỘI

Điện thoại:

(04) 38271453 - (04) 38723462 - (04) 38732473
Fax:

(04) 38731364

Email:

admin@comael.com.vn

Số Đăng ký kinh doanh: 0103020922
Người đại diện theo pháp luật: TỔNG GIÁM ĐỐC: VŨ ĐỨC NGHỊ
Tài khoản ngân hàng:

0531100033009

Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Long Biên Hà Nội.

Mã số thuế: 0100106578